14/04/2020, 22:08 PM

Đề bảo đảm công tác an ninh trật tự cũng như an toàn pccc dịp cuối năm 2019 được an toàn cho khách hàng. Ngày 25/12/2019 Phòng đào tạo công ty tổ chức kiểm tra,  tiến hành luân phiên tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ pccc  tại các nhà máy khu vực Long An - Tiền Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc