14/04/2020, 22:08 PM

Đề bảo đảm công tác an ninh trật tự cũng như an toàn pccc dịp cuối năm. Ngày 25/12/2019 VPĐD khu vực miền tậy tiến hành luân phiên tập huấn công tác pccc chữa cháy  tại các nhà máy khu vực Long An 

 

Reviews