KHÓA ĐÀO TẠO - HUẤN LUYỆN TÁC PHONG ĐIỀU LỆNH

Nghi thức, tác phong điều lệnh, chào hỏi, giao tiếp ứng xử v.v... Là không thể thiếu với một lực lượng an ninh bảo vệ, chính vì vậy Công ty chúng tôi luôn chú trọng công tác huấn luyện đầu vào, để có những cá nhân, tập thể đáp ứng yêu cầu khách hàng. 

 
 
 

 

 
 
 

 

GỬI THÔNG TIN YÊU CẦU DỊCH VỤ