13/04/2020, 10:35 AM
Đề bổ sung lực lượng hỗ trợ tại các mục tiêu đang thực hiện và chuẩn bị triển khai công tác tại một số khách hàng mới khu vực TP. HCM tháng 04/2020. Tổng Công ty cần tuyển 20 nhân viên. 
Ý kiến bạn đọc