BÁO GIÁ BẢO VỆ CƠ QUAN DOANH NGHIỆP

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG MỨC GIÁ DỊCH VỤ

Để đi đến kết luận, điều kiện cung cấp dịch vụ an ninh cơ quan doanh nghiệp. Giữa Công ty chúng tôi và khách hàng phải thông nhất những điều kiện bắt buộc gồm: 

   Yêu cầu về con người

   Trình độ

   Độ tuổi

   Ngoại hình

   Kiến thức nghiệp vụ cần thiết v.v...

   Yêu cầu về điều kiện môi trường công việc phải thực hiện

   Môi trường làm việc

   Điều kiện hỗ trợ

   Điều kiện sinh hoạt v.v...

  Trách nhiệm về quản lý tài sản

   Phạm vi quản lý

   Trách nhiệm khi xảy ra sự cố v.v....

   Trách nhiệm về pháp lý hợp đồng

   Điều khoản ràng buộc

   Điều khoản thực hiện

   Điều khoản tranh chấp v.v...

   Để có được một dịch vụ phù hợp, với một mức giá hợp lý cho sự an toàn theo yêu cầu.

   Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời

 TẬP ĐOÀN BẢO VỆ HOÀNG LONG