BẢO VỆ AN NINH TƯ NHÂN GIA ĐÌNH

  • Dịch vụ an ninh gia đình được công ty chúng tôi cung cấp đầy đủ, đa dạng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
  • Nhân sự được chúng tôi chọn lọc kỹ, được đào tạo từ căn bản cho đến cao cấp, đáp ứng về điều kiện, kỹ năng, đạo đức và lòng yêu nghề, bảo đảm lòng trung thành, phục tùng mệnh lệnh thực hiện nhiệm vụ khó khăn nhất có thể.
  • Kèm theo lực lượng hỗ trợ từ xa, trang thiết bị vụ phục phù hợp. Khách hàng sẽ luôn an tâm khi được lực lượng an ninh gia đình của chúng tôi thực hiện.

 

CÁC LOẠI HÌNH AN NINH GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI CUNG CẤP BAO GỒM:

  • Dịch vụ An Ninh Bảo vệ Nhà Riêng
  • Dịch vụ An Ninh  Bảo vệ Hộ tống cá nhân
  • Dịch vụ An Ninh Bảo vệ đưa đón con em đi học, đi chơi
  • Dịch vụ An Ninh Bảo vệ hỗ trợ khẩn cấp cho Gia đình
  • Dịch vụ An Ninh Bảo vệ vận chuyển, áp tải tài sản cá nhân
  • Dịch vụ An Ninh Bảo vệ tổng hợp theo yêu cầu

 

 

GỬI THÔNG TIN YÊU CẦU DỊCH VỤ