27/04/2020, 13:11 PM

HOÀNG LONG KẾT HỢP CẢNH SÁT PCCC TẬP HUẦN TẠI HỆ THỐNG NHÀ MÁY CÁC KHU VỰC

Để bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại hệ thống các nhà máy Công ty ký kết với khách hàng, định kỳ phòng Nghiệp vụ đào tạo phối hợp với khách hàng, cảnh sát pccc tại địa phương lên kế hoạch tập huấn thực tế, nhằm nâng cao ý thức về pccc cho CB.CNV nhà máy và lực lượng Bảo vệ. 

 

Reviews