14/04/2020, 22:31 PM

Đề đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn pccc tại các Chung cư, Tòa nhà dịp cuối năm 2019. BGĐ, phòng nghiệp vụ đào tạo lê kế hoạch tập huấn công tác pccc định kỳ, cũng như cư dân và CB. CNV làm việc tại các Tòa nhà, Chung cư. 

Reviews